Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Roman Vlasák

Vloženo: 8. ledna v 10:27

Platnost do: 24. ledna v 23:59

Vzhledem ke koronakrizi bude letošní tříkrálová sbírka probíhat jiným způsobem. Přispět můžete do zabezpečených pokladniček v Křeseticích na poště a v obchodě.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

Roman Vlasák

Vloženo: 23. prosince 2020 v 22:05

Platnost do: 28. února v 23:59

Vážení spoluobčané dovolte, abych Vám popřál krásné prožití svátků Vánočních, do nového roku pevné zdraví, které je základem šťastného života, mnoho štěstí, bez něhož se také v životě neobejdeme, mnoho úspěchů osobních i profesních a tisíc důvodů ke spokojenosti.

Na závěr roku bych rád zrekapituloval předešlých dvanáct měsíců a také poděkoval zastupitelstvu za jejich podporu. I přes nepříznivé podmínky, které nám letošní rok připravil se nám podařilo opravit interiér školy, zahájit sanaci břehu potoku Křenovka, dokončit veřejné osvětlení v obci Křesetice, vysadit nové stromy do aleje z obce Křesetice do obce Chrást. V následujícím roce bych chtěl pokračovat v započatých akcích, na které máme zpracovanou nebo rozpracovanou projektovou dokumentaci a schválené dotace. V roce 2021 čeká naše obce vybudování veřejného osvětlení v obci Krupá, zřízení kontejnerových míst na separovaný odpad a vybudování sběrného dvora. Dále se budeme zaměřovat na zefektivnění odpadového hospodářství, zlepšení infrastruktury ve všech obcích. Budeme podporovat sportovní a kulturní aktivity spolků. Také budeme pečovat o zeleň v obcích a kolem nich a doufám, že nám v tom budou občané i spolky nápomocní.

Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům za trpělivost a zodpovědnost při dodržování vládních nařízení. Budeme doufat, že v roce 2021 se vše vrátí do normálního režimu.

Závěrem mého proslovu vyslovím přání: važme si jeden druhého, mějme rádi naše obce a zachovejme si úctu jeden k druhému. K tomu Vám všem přeji osobně i jménem zastupitelů obce hodně zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti při řešení osobních problémů a při každodenní práci.

 

Roman Vlasák

Starosta obce Křesetice

Dobrovolné testování obyvatelstva na onemocnění COVID-19

Dobrovolné testování obyvatelstva na onemocnění COVID-19

Roman Vlasák

Vloženo: 16. prosince 2020 v 0:00

Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v ČR. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Lidé se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 5 dní. Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích – občané ČR se mohou nechat testovat opakovaně.

Kde se provádějí antigenní testy?

Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:

  1. síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
  2. u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.

K posílení odběrových center a míst jsou využity mobilní odběrové týmy Armády ČR a Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR).

Centrální rezervační systém

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn Centrální rezervační systém. Do 16. prosince 2020 probíhá připojování jednotlivých odběrových míst na rezervační systémy, což umožní:

  • poskytnout občanům přístup k rezervaci testu z jediného místa,
  • poskytnout občanům přehled o vytížení AOC formou portálu,
  • umožnit předvyplnění údajů z domova a zrychlit tak vyplnění e-Žádanky na AOC.

Vodné a stočné - ceny v roce 2021

Beilová Pavla

Vloženo: 9. prosince 2020 v 13:22

Úřední hodiny od 12.10.2020

Úřední hodiny od 12.10.2020

Beilová Pavla

Vloženo: 12. října 2020 v 9:16

Otevření prodejny Křesetice

Otevření prodejny Křesetice

Roman Vlasák

Vloženo: 7. října 2020 v 16:22

Otevření prodejny Křesetice – Unikom, a.s. Kutná Hora oznamuje, že prodejna v Křeseticích je opět otevřena každý všední den od 6:30 do 12h.

Řád veřejného pohřebiště v Křeseticích

Řád veřejného pohřebiště v Křeseticích

Beilová Pavla

Vloženo: 23. září 2020 v 14:17

Nový řád a ceník pohřebiště 

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ 2020

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ 2020

Beilová Pavla

Vloženo: 17. září 2020 v 14:34

Poplatky za KO a psy v roce 2020 měly být zaplaceny do 31.7.2020 .

Dle vyhlášky Obce Křesetice a dle usnesení zastupitelstva č. 5.5. /11 ze dne 7.6.2011 za každý započatý měsíc nezaplaceného místího poplatku za komunální odpad se bude cena tohoto poplatku navyšovat o 50,- Kč měsíčně a to až na trojnásobek.

V příloze jsou uvedeny platební povinnosti pro obyvatele, kteří tento poplatek nezaplatili !

Nabídka pracovního místa v ZŠ a MŠ Křesetice

Nabídka pracovního místa v ZŠ a MŠ Křesetice

Roman Vlasák

Vloženo: 17. září 2020 v 11:34

Přijmeme uklízečku do ZŠ a MŠ Křesetice

  • práce na částečný úvazek (12,5 h týdně v odpoledních hodinách od 16:00 - 18:30 hod)
  • nástup 1.10.2020
  • náplň práce: úklid MŠ, chodba a WC ZŠ 
  • plat cca 5 300,- Kč hrubého

Kontakt: zs.kresetice@cmail.cz, mobil: 739 572 073

Nařízení KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

Nařízení KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

Roman Vlasák

Vloženo: 28. července 2020 v 11:09

Zobrazeno: 321×

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona, s účinností ode dne 25. 7. 2020 (00:00 hod.):

 

- bez náhrady ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, a ukončuje mimořádná opatření při epidemii, která jím byla stanovena pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav.

 

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Roman Vlasák

Vloženo: 23. dubna 2020 v 11:29

Zobrazeno: 545×

Vzhledem k poruchovosti obecního rozhlasu a složitého postupu při rozesíláni SMS bylo rozhodnuto pořízení služby Hlasenirozhlasu.cz . Díky této službě budou od 1.5.2020 informováni všichni, kdo se zaregistruje dle dle přiloženého letáčku. Prosíme, věnujte registraci velkou pozornost. Letáčky na registraci budou doručeny do každé schránky, budou ke stažení na obecních stránkách, nebo k vyplnění na obecním úřadě a na poště.

Distibuce dezinfekce

Distibuce dezinfekce

Roman Vlasák

Vloženo: 15. dubna 2020 v 10:15

Obec Křesetice bude rozdávat občanům desinfekci zdarma, a to 1 l na občana na ošetření rukou a 1l na občana na dezinfekci povrchů. Dezinfekce bude rozdávána na dvorku za obecním úřadem od středy 15.4.2020, a to od 12.00 do 14.00 a dále vždy v úřední den ve stejných hodinách.

Prosíme občany, aby si přinesli své vlastní nádoby, do kterých jim bude dána dezinfekce.

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Roman Vlasák

Vloženo: 18. března 2020 v 13:53

Svoz BIO odpadu pro rok 2020 začne ve čtvrtek 2.4.2020 a pak každých 14 dní

Místní poplatky KO + psi - 2020 - informace

Místní poplatky KO + psi - 2020 - informace

Beilová Pavla

Vloženo: 4. února 2020 v 8:14

Seznam neznámých vlastníků pozemků k 1.8.2019

Beilová Pavla

Vloženo: 5. září 2019 v 13:43

Sběr použitého kuchyňského oleje

Roman Vlasák

Vloženo: 23. července 2019 v 13:34

Změna místa výběru místních poplatků

LINHARTOVA

Vloženo: 21. listopadu 2018

Zobrazeno: 1087×

Bilance let 2014 - 2018

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 9. října 2018

Zobrazeno: 997×

Hasiči Křesetice si svoji "hasičárnu" zaslouží

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 2. října 2018

Zobrazeno: 1100×

Změny ve vydávání občanských průkazů

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 13. června 2018

Zobrazeno: 826×